Home | Profile | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Consulta Giovanile
 Poesia Mbidiusa
 Mbidia 1

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is OFF

   
   

T O P I C    R E V I E W
galluccifausto Posted - 31 March 2004 : 15:03:18
Finch c' mbidia c' speranza
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Guerino Posted - 30 June 2004 : 14:56:58
Vogghjiu megghjiu u campu ca u moru.........!

Guerino
n/a Posted - 11 June 2004 : 16:33:09
l'omu gelusu mora cornutu

Francesco
Simona Posted - 01 April 2004 : 23:26:17
A 'mbidia na malatia
e tu si cchjunu, peju e mia!
V! Curcati arhu lettu e si c'a faie domana matina,
cerca u ti l'arzi cu a vucca menu chjna!!!!


© Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.04