Scorpione
23/10 - 21/11
Scorpione
Amuri
Staciti attenti nomu u vi distraiti nte l’amuri, si aviti nu rapportu e coppia, e mu vi faciti assorbira troppu de situazioni esterni e de nova cunoscenzi, tantu nomu trovati tempu edenergii pe’ a sfera privata. A metà misi a situazioni migliora: a vita da coppia pigghja quota e intensità, nonostante quarchi liticata, pe’ curpae Marti nto Toru! Si siti suli, ‘on aviti problema: staciti bonu cu vui stessi e l’aaicizia esta cchjù che sufficienti pemmu u linchjti i jornati e u vi cunzolati.

Saluti e Berizzi
’on zi pota dira ca a forma esta straordinaria, vista a posizioni e ‘ncunu pianeta nto vostru quadru astrali: ‘crinsciajana e nervosismu pota alimentara pensieri negativi e malessari passeggeri chi on hannu u si pigghjanu cu leggezza.Pemmu u m’evitati ca a situazioni peggiora, aviti u vi limitati ahra tavola e u rallentati l’attività sportiva e chiara do lavoru. A fini do misi a situazioni migliora.

Lavoru
Soli e Mercuriu nte l’undicesimu Campu v’aiutanu u v’esprimiti in modo equilibratu, ottri u stabiliti ottimi contatti e proficui collaborazioni. Chirhu chi lavora nta vendita o nto settori pubblicitariu esta u cchjù privilegiatu. Si aviti bisognu chiediti e vi sarà datu: nte chistu momentu tutti i orti si spalancanu.Inzomma aviti ottimi opportunità e successu!

Sordi
Diversi pianeti vi appoggianu e vi portanu svariati possibilità, dandovi tutti l’armi necessarie pemmu u conquistati i traguardi desiderati nto campu lavorativu e finanziariu. Rispettu ahru misi passatu, notati nu bonu miglioramentu nto settori economacu: meritu e l’arrivu e Veneri nto segnu vostru che vi facia aumentara guadagni ed entrati!

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale