Gemelli
21/5 - 20/6
Gemelli
Amuri
Giovi esta nto vostru quintu Campu ancora pe’ pocu: approfittati da carica e caluri e del’entusiasmu, chi vi riserva, pemmu u vi concediti quarchi jiornu e vacanza cu u partneri pemmu u faciti ‘ncuna cosa piacevoli o paccia cu a perzuna chi amati. Pe’ i cchjù giuvani e pe’ i suli ci sugnu piacevoli ‘ncontri, assai allettanti.

Saluti e Berizzi
Soprattutto nta prima parti do misi, saluti e berizzi on vi mancanu. Anzi, simpatia e sex-appeal sugnu ai massimi livelli: tenitalu beni a menti si boliti u sorpenditi a perzuna amata, o si siti suli e cercati l’anima gemella! Mercuriu suggeriscia nomu u v’affaticarti mentalmenti e u siti prudenti nta guida da macana e da motu.

Lavoru
Potiti vidira novi prospettivi professionali, strati chi vi ponnu cunsentira u m’ampliati o u migliorati l’attività vostra, soprattuttu nta secunda parti do misi e, cchjù, si lavorati cu attri. Quarcunu pota ottenira n’incaricu ‘mportanti, quarchi attru u pigghjs arhu volu n’interessanti opportunità.

Sordi
Cu Veneri e Giovi nto quintu campu, a vostra naturala simpatia e u vostru fascinu personala, e’na robusta dosi e fortuna, vi cunzentanu u ‘ncrementati i guadagni e l’entrati, realizzandu ottimi affari e ottenendu l’ aumentu tantu sospiratu, si lavorati ahri dipendenzi e l’attri. I cchjù privilegiati sugnu chiari chi lavoranu nto spettacolu, o nto settori artistacu.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale