Toro
20/4 - 20/5
Toro
Amuri
Cu’ Marti nto segnu e Veneri nte l’oppostu Scorpioni, sittembra esta tantu animatu pe’ quantu riguarda l’amuri. ’Mportanti decisioni ponnu essara pigghjati: quarcunu esta obbligatu u definisci ‘na vota pe’ sempa l’attuala situazioni affettiva, quarchi attru u chjda na vota pe’ semoa na relazioni! ‘N’avventura pota appicciara i serati e fini estati de cchjù giovani.

Saluti e Berizzi
Mentti in cuntu ‘ncunu pocu e nervosismu, alimentatu e Marti nto segno vostru, ca vi crea quarchi litigiu e qurchi momentu e stanchezza: rallentati i ritmi e cunceditavi ancora quarchi jornu e vacanza! Ottra a chistu, praticati sport, guardatavi do mangiara e tenitavi a distanza e sicurezza do pasticceri e de ristoranti.

Lavoru
Settembra vacia forta e raggiungiti ‘mportanti meti professionala. Mercuriu e Marti favorevoli, croscia u dinamismu, u sensu e l’opportunità u pigghjati decisioni ‘mportanti. ‘nzomma, potiti finalmenti cogghjra i frutti e l’impegnu do lavoru!

SORDI
U settori finanaziariu, pe’ vui ‘mportantissimu, esta evidenziatu do transitu e chistu misi. ’a prima quindicina e settembri s’annuncia ‘nfatti comeu a cchjù cchjna e successi, chi otteniti nte l’attività professionala vannu nita a boni soddisfazioni, sia personala ca finanziari. ’a secunda, ambeci, scandita e Veneri nto Scorpioni, pota essara assai costosa.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale