Acquario
20/1 - 18/2
Acquario
Amuri
Guardati boni dintra e vui, nte chistu misi, prima u m’avanzati proposti ahru partner, accusandolu magari u pretendeti troppu e vui o nomu esta sufficientementi affettuosu: cu Veneri ahru Zenit, potiti puru lasciarvi jira a quarchi eccessu, pretendendu l’impossibali da perzuna amata e ingaggiandu cu chist’urtama ‘na sorta e lotta e poteri chi ‘on porta da nessuna parta! Attenti, quindi, se siti stabilmenti in coppia! Sieti sula? E’ probabili ‘na bella “sbandata”.

Saluti e Berizzi
Veneri e Marti dissonanti ‘on vi garantiscianu nenta e sicura nta forma fisica. Pe’ chistu faciti boni u rallentati cu l’attività quotidiana e u v’occupati do corpu vostru, soprattuttu si avvertiti ‘na persistente stanchezza e malesseri, puru passeggeri. Dieta, riposu, quarchi ura e sonnu e cchjù e ‘na regolari attività fisica fannu davveru miracoli!

Lavoru
Controllati sempa personalmenti tutti l’informazioni che v’arrivanu: verificate i fonti e a loru attendibilità. Ottri a chistu prestati tanta attenzioni ahri scadenzie e ahri questioni burocratiche e fiscali: soprattuttu si siti nati ahra fini e gennaiu, ‘na dimenticanza pota custarvi davveru cara! Sfruttati ahru meggghju l’intuitu e l’intelligenza do 5 ahru 21.

Sordi
Rispettu ahri sordi, continuati u ,manteniti n’atteggiamentu euforicu ottimisticu, decisamenti pericolosu, soprattuttu nta secunda quindicina do misi. Faciti dunque bonu u puntu da situazioni riguardu ahru bilanciu, prima u m’azzardati spisi considerevoli pe’ vui stessi, oppure pe’ l’abitazione. Nonostanti ciò, la costante presenza e Giovi, vi garantiscia ‘na certa serenità finanziaria

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale