Ariete
22/12 - 19/1
Ariete
Amuri
Ci sarannu no’ pocu problemi nta sfera affettiva, tanti e chisti sugnu assolutamente piacevoli. Si aviti nu rapportu e coppia, potiti cuntara supa n’atmosfera stimolanti: ci sarannu magari qurchi battibecco cu chihru chu amati, serva pemmu u m’attirati l’attenzioni! Attenti però si l’intesa ‘on esta cchjù chihru e ‘na vota… Brividi eccitanti pe’ u stacia sulu…

Saluti e Berizzi
Giovi e Veneri discordanti ponnu essara nemici mortala pe’ vui e l’Arieti, spessu acussì gulusi do cioccolatinu o do gelat: staciti attenti nomu esagerati!Nto complessu a forma fisaca on vi duna problema, soprattutto si faciti ‘ncunu sport cu regolarità e on vi forzati cu l’attività lavorativa e intelettuala! Ma sugnu inevitabili i mal di testa e i problemi e pressioni!

Lavoru
U lavoru certu ‘on manca pe’ a maggior parti e vui,e on aviti u temiti a stanchezza o a mancanza e volontà: Mercuriu e Marti v’aiutanu u siti cchjù produttivi ca ‘on zi pota! Si l’attività esta assai, ‘on zi pota dira ca siti propriu soddisfatti, speci pe’ cui esta indipendenti nto lavoru.

Sordi
Giovi e Veneri segnalanu ca l’entrati potarissa essera menu plateali e quantu v’aspettati. Ma ‘on zulu, l’usciti potarrianu creara quarchi preoccupazzioni. ’Nu miglioramentu èsta previstu nta secunda parti do misi, cu quarchi ‘ncrementu e guadagnu e quarchi entrata extra.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale