Capricorno
21/3 - 19/4
Capricorno
Amuri
U misi e settembre esta u misi cchjù cchinù, esaltanti, durci, trionfanti pe’ quantu riguarda a vita sentimentale. Aviti esattamenti tutto chihru chi desiderati, tuttu chirhu chi sognati comu situazioni ideala: Veneri in Scorpioni e Marti nto Toru rappresentanu, ‘nfatti, u massamu pe’ l’amuri e u sessu! On c’è postu, né tempu, pe’ i litigati nto rapportu e coppia. Pe’ i singuli ci sugnu novità in arrivu!

Saluti e Berizzi
A Forma fisaca esta ottima cu Marti nto quintu campu: v’assicura na bella resistenza ahra fatiga, speci si esta fisaca. Veneri e Giovi ‘on zugnu altrettantu boni cu a saluti vostra, pecchì nte vacanzi esagerastavu nu pocu nto mangiara e nto vivira! Cercati u rimediati nte corchi modu! Viviti assai acqua possibilmente luntanu dai pasti e faciti cchjù movimentu!

Lavoru
Siti caricatissimi, tuttu stacia jendu bonu:u lavoru vi duna boni soddisfazioni e i rapporti cu i colleghi do lavoru sugnu vivaci. E nte tuttu chistu, impegnu ahru massamu! In effetti, settembra prometta bbonu, soprattuttu si lavorati nta vendita, nte trasporti, oppuru a cuntattu cu perzuni o pajisi stranieri. Quarcunu decida u cangia quarcosa nto lavori, quarchi attru pigghja decisioni ‘mportatni.

Sordi
L’unico puntu critacu sugnu i sordi, nte primi deci jorni do misi, acausa e Veneri e Giovi chi on zugnu d’accordu: i guadagni ponnu esseri inferiori e l’usciti. A situazioni migliora doppu u 12: Veneri nto Scorpioni aumenta l’entrati, equilibrando a situazioni.

Seleziona un segno


Torna alla pagina iniziale